Wednesday, May 04, 2005

Lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ


23:58' 03/05/2005 (GMT+7)

Các nhà khoa học thuộc Trường đại học Lốt Angiơlét (bang Caliphonia, Mỹ) đã thúc đẩy thành công quá trình tổng hợp hạt nhân trong một xilanh có đường kính khoảng 13 cm và dài 30 cm.

Soạn: AM 373929 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

Sơ đồ tổng hợp hạt nhân: các hạt nhân nhẹ (Deterium, Tritium-đồng vị của Hydro) tổng hợp với nhau thành hạt nhân nặng hơn (Helium) và giải phóng năng lượng lớn gấp nhiều lần năng lượng giải phóng ra khi phân hạch hạt nhân

Các nhà khoa học cho biết quá trình tổng hợp hạt nhân nói trên giống như quá trình tổng hợp hạt nhân tạo ra nguồn năng lượng khổng lồ của Mặt Trời. Đáng chú ý nhất là thiết bị thúc đẩy quá trình tổng hợp hạt nhân, đã được thu nhỏ.

Lò phản ứng hạt nhân trong mô hình nhà máy điện nguyên tử

Thiết bị tổng hợp hạt nhân siêu nhỏ này phát sinh năng lượng trong tiến trình tăng tốc các nguyên tử hiđrô, làm cho chúng bắn phá lẫn nhau tạo thành khí hêli.

Theo các nhà khoa học, thiết bị tổng hợp hạt nhân mới này tuy đơn giản nhưng có triển vọng thực tiễn to lớn. Nó có thể được sử dụng cho máy bay phản lực, trong ngành y tế, trong công nghệ khoan giếng dầu, kiểm tra hàng hóa và hành lý ở các sân bay hoặc, trong các thiết bị rà phá bom mìn.

Lò phản ứng hạt nhân đầu tiên lớn bằng sân ten-nít

Lò phản ứng hạt nhân đầu tiên đã được thử nghiệm tại ĐH Chicago (Mỹ) vào ngày 2/12/1942 và do nhà vật lý Enrico Fermi (1901-1954) thực hiện. Nó gồm những thanh Uranium, Graphic (than) và những bộ phận điều chỉnh làm từ Cadimi. Khi chiếu nguồn neutron vào Uranium, nó sẽ phá vở hạt nhân Uranium và giải phóng năng lượng (còn gọi là phản ứng "phân hạch hạt nhân"). Đồng thời, phóng thích tiếp tục neutron và phản ứng cứ thế tiếp diển dây chuyền. Nếu phản ứng ấy xảy ra đủ chậm và có thể kiểm soát được, người ta có thể thu hồi nhiệt này để biến nó thành điện năng. Cần biết rằng, năng lượng thoát ra khi phân rã hạt nhân của 1kg Uranium lớn gấp... 40 triệu lần khi đốt 1 kg than!

Lò phản ứng hạt nhân đầu tiên do E. Fermi thực hiện lớn đến nỗi nó choán hết bề mặt sân ten-nít của ĐH Chicago.

  • Theo TTXVN và các nguồn tư liệu khác